dijous, 29 d’abril de 2010

A voltes sobre l’origen dels Carrera de Castellterçol (I)S’acosta la data de la trobada bianual dels familiars Carrera de Castellterçol. Potser per això m’atreveixo a posar sobre paper les darreres troballes, fets i hipòtesis per poder localitzar l’origen dels meus avantpassats Carrera a Castellterçol. Potser també és com a resposta a un article dins la publicació anual de la Festa Major que situava el cognom com un dels més antics del poble i el situava a principis del segle XVII (no ho recordo bé, perquè no el tinc davant).


Així, abans de poder fer alguna hipòtesi sobre l’origen d’aquest cognom s’han de tenir en compte tres coses:


En primer lloc, el cognom CARRERA no és un dels cognoms més antics de Castellterçol. Bé, potser quasi 500 anys de presència ininterrompuda al poble li poden donar aquest adjectiu, però en tot cas no n’és originari. Castellterçol té cognoms tan antics que es remunten a les masies que en van donar origen, i que, a no ser que hagin canviat de nom posteriorment, han donat cognoms com Argemir, Codina, Gironès, Oller, Vilarúbia... entre molts altres.


Podem aproximar l’arribada dels primers CARRERA entre l’any 1497 i el 1553. Si fem cas de les dades dels dos fogatges de Catalunya, en què en el de l’any 1497 no hi consta cap CARRERA a Castellterçol (però sí que ho fa a Moià, Marfà i Oló), i el de 1553 en el que ja hi consta un tal Pere CARRERA, que és cap de casa.


Segurament aquí rau l’error de l’article de la Festa Major, ja que Antoni Pladevall en el seu llibre de la Història de la vila de Castellterçol i el seu terme, avisa que en la transcripció i edició del fogatge de 1553 realitzada per Josep Iglésies s’han barrejat uns quants cognoms de Castellterçol dins de l’apartat de la població de Vacarisses, i que ha calgut recórrer a l’original que es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó per corregir l’error. Curiosament Pladevall, quan avisa d’aquest error, transcriu la llista sense aquests cognoms, però més endavant ja transcriu la llista complerta.


La primera dada concreta és la partida de baptisme de Miquel Segimon Carrera, fill de Pere Carrera, batlle, el 4 febrer de 1588. Aquest és el primer Carrera que consta com a batejat a la parròquia de Sant Fruitós de Castellterçol. En tot cas, no és el primer dels CARRERA, ja que en el primer llibre d’òbits hi consten les defuncions de Barthomeu Carrera (1587), un albat de Pere Carrera (1587), i la vídua Carrera, de cognom Canet (1588). Excepte l’albat, sembla que estem parlant d’una generació anterior a la d’en Miquel Carrera.


En segon lloc, l’origen dels CARRERA de Castellterçol no és únic. És a dir, segurament no hi ha una sola branca Carrera que sigui descendent d’un avantpassat primigeni que arribés al poble. Lògicament, no he resseguit l’arbre genealògic de totes les persones que duen aquest cognom a Castellterçol, però seria probable que no tots fossin descendents d’un avantpassat comú. Deixant de banda les migracions modernes, cal destacar que pels volts de l’any 1600, quan ja hi ha una branca Carrera ben assentada al poble, hi arriben dues persones amb aquest cognom, ambdues de diferent origen i sense relació evident entre elles ni amb els Carrera que hi ha al poble (l’any 1600 Jaume CARRERA, bracer del regne de França es casa amb Lluïsa Brugarolas; i l’any 1608, Joan CARRERA, pagès de Vilalleons, fill de Salvador Carrera i Catharina, es casa amb Montserrada RIUS). Evidentment, en fer la recerca m’he centrat en la branca CARRERA que és la dels meus avantpassats.


Finalment cal tenir en compte algunes prevencions del món de la genealogia i de les lògiques de reproducció familiar durant uns quants segles. Els cognoms poden variar en grafia (en els registres es troba Carrera, Carreras, Carera...), però sobretot és possible que en algun moment el cognom pugui haver estat intercanviat entre les línies materna i paterna (trobem el cas de Jacint Castell que el 1625 es casa amb Albínia Carrera i passa a anomenar-se Jacint Carrera en els documents posteriors), o que una família de masovers canviï de nom per passar a anomenar-se com la masia en la que treballen.


Igualment també s’ha de tenir en compte que el fet que hi hagi cases que s’anomenin CARRERA properes o que hi hagi poblacions properes on hi existeixi el cognom, no és garantia de que procedeixi d’aquest lloc. Així, en fer les hipòtesis he tingut en compte una proximitat “territorial” més que comarcal, és a dir, he obert el ventall cap a comarques properes, tot i que de forma limitada, i no he tingut en compte una possible procedència del Pallars, o de Girona, inclús tampoc de l’alt Osona o la Garrotxa.


Amb aquestes consideracions ja em puc aventurar a exposar les dades de què disposo i a fer una hipòtesi, en el benentès que caldrà seguir la recerca per trobar documentació que provi aquesta hipòtesi o m’obligui a formular-ne un altra.


Però això serà en un altre post... deixarem primer que passi la trobada.

6 comentaris:

ken ha dit...

great


ken ha dit...

nice post


ken ha dit...

great post,thank


ken ha dit...

great post,thank


ken ha dit...

Thanks for sharing your thoughts with us.. they are really interesting.. I would like to read more from you.


trungvkvk ha dit...

Deutsch Englisch Übersetzerbusiness activities

When can my heart beat again
When does the pain ever end
When do the tears stop from running over
When does ?you'll get over it? begin
I hear what you're saying
But I swear that it's not making sense
So when can I see you